SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

MÁSODIK KÖNYV • HUNYADI JÁNOS ÉS V. LÁSZLÓ


Lapszéli díszités (Magyarország czímere) a szónoklattannak V. László számára készült kézikönyvéből.
A codex eredetije a bécsi udvari könyvtárban. A czímer balra dőlt pajzsban a vörös és fehér magyar pólyákat ábrázolja; a pajzsot sisak fedi, melynek koronájából ugyane pólyákat viselő páros zárt sasszárny emelkedik ki.