SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

ELSŐ KÖNYV • II. MÁTYÁS URALKODÁSA


Diszítés II. Mátyás korabeli czimerlevélről.
A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában levő, 1613 márczius 10-ikén kelt eredetiről rajzolta Műhlbek Károly.