SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

MÁSODIK KÖNYV • BETHLEN GÁBOR KORA


Emlékek Bethlen Gábor idejéből.
Rajzolta Cserna Károly.