SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

 

MAGYARORSZÁG A KIRÁLYSÁG MEGALAPITÁSÁIG

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE AZ ÁRPÁDOK KORÁBAN (1038–1301)

AZ ANJOUK KORA AZ ANJOU HÁZ ÉS ÖRÖKÖSEI (1301–1439)

A HUNYADIAK ÉS A JAGELLÓK KORA (1440–1526)

MAGYARORSZÁG HÁROM RÉSZRE OSZLÁSÁNAK TÖRTÉNETE (1526–1608)

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE II. MÁTYÁSTÓL III. FERDINÁND HALÁLÁIG

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE I. LIPÓT ÉS I. JÓZSEF KORÁBAN (1657–1711)

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A SZATMÁRI BÉKÉTŐL A BÉCSI CONGRESSUSIG 1711–1815

A NEMZETI ÁLLAMALKOTÁS KORA (1815–1847)

A MODERN MAGYARORSZÁG (1848–1896)