Magyarország történeti emlékei
az 1896. évi ezredéves országos kiállításon

SZERKESZTIK:
DR. CZOBOR BÉLA
A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA
SZALAY IMRE
A M. N. MUZ. IGAZGATÓJA

*

KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTER TÁMOGATÁSÁVAL
GERLACH MÁRTON ÉS TÁRSA
BUDAPESTEN ÉS BÉCSBEN

*

NYOMATOTT HORNYÁNSZKY VIKTOR
CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
BUDAPESTEN
AZ 1897– 1901. ÉVEK ALATT