Mikszáth Kálmán

A Noszty fiú esete Tóth Marival

 

TARTALOM

ELSŐ FEJEZET
Csodálatos, hogy az emberek rendesen többet költenek, mint kellene

MÁSODIK FEJEZET
A Kopereczky család s főleg néhány szó az előbbi fejezetben szerepelt báró Kopereczky Izrael Izsákról

HARMADIK FEJEZET
Valahogy mindég rendbe jönnek az eligazíthatatlan dolgok is

NEGYEDIK FEJEZET
Néha a szerencse istenasszonya ellen is sequestrumot lehetne kérni

ÖTÖDIK FEJEZET
A krapeci uradalom és a nélkülözhetetlen Bubenyik

HATODIK FEJEZET
Egy ravasz komornyik cselvetése

HETEDIK FEJEZET
Különféle előkészületek és intézkedések

NYOLCADIK FEJEZET
Mikor a tens vármegye bal lábbal lép ki

KILENCEDIK FEJEZET
Kifürkészhetetlenek a hatás csodálatos titkai és rugói

TIZEDIK FEJEZET
Ahová maga nem mehet az ördög, asszonnyal helyettesíti magát

TIZENEGYEDIK FEJEZET
Az olvasó visszavitetik a régi időbe, mikor még a méz is édesebb volt

TIZENKETTEDIK FEJEZET
Bizonyos vadász különös tapasztalatokat szerez

TIZENHARMADIK FEJEZET
Melyben leíratik, milyen finoman mulat a kisvárosi polgárság, ha úgy esik a sora

TIZENNEGYEDIK FEJEZET
A Patkó-legenda keletkezése és szétfoszlása

TIZENÖTÖDIK FEJEZET
Mikor a leányok a gyertyát eloltják

TIZENHATODIK FEJEZET
Egy kis kóstoló az önkormányzati tevékenység mezejéről

TIZENHETEDIK FEJEZET
Nagy mulatság a drenki öregeknél

TIZENNYOLCADIK FEJEZET
Csigabiga, nyújtsd ki szarvacskádat

TIZENKILENCEDIK FEJEZET
A Szt. Sebestyén-pihenőház és a rekettyési kúria, valamint lakói

HUSZADIK FEJEZET
Noszty Ferenc emelkedőben

HUSZONEGYEDIK FEJEZET
Az ember néha egy szalmaszálban botlik meg

HUSZONKETTEDIK FEJEZET
Tóth Mihály fölszippant valamit

HUSZONHARMADIK FEJEZET
Mit csinál a pók, ha a hálóját összetépik

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET
A botrány

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET
Disputa

HUSZONHATODIK FEJEZET
A regény véget ér

Utóhang