backbone
számítógépes hálózatok központi, nagysebességű kommunikációs csatornája (gerinchálózata), melyhez a kisebb és rendszerint lassabb (helyi) hálózatok csatlakoznak
HBONE
bandwidth
eredetileg egy kommunikációs csatornán átvihető legnagyobb és legkisebb jelfrekvencia különbsége, de a köznyelvben gyakran azt a maximális adatmennyiséget értik alatta, ami egy hálózati csatornán egységnyi idő alatt átmegy, ennek megfelelően beszélnek kis és nagy sávszélességről (low/high bandwidth)
baud bitrate bps broadband bus full-duplex modem
BASE64
a MIME szabványban használt kódolás 8 bites (bináris) file-ok 7 bites (ASCII) állományokká való konvertálására, melyek már gond nélkül átvihetők a hálózaton; a kódolt állomány csak 64-féle ASCII karaktert tartalmaz, így visszaalakítás nélkül a szövegfile-ok is olvashatatlanok
ASCII file binary file MIME quoted printable UUENCODE/UUDECODE
baud
a hálózatok átviteli sebességének mértékegysége: a jelszint modulálásának száma másodpercenként; amennyiben egy jelváltás egy bitet jelent, akkor megegyezik a másodpercenként átvitt bitek számával (vagyis a bps értékkel)
bps bitrate cps
BBS (Bulletin Board System)
elektronikus faliújság, ahol közérdekű információk helyezhetők el, illetve olvashatók; szűkebb értelemben a telefonhálózaton elérhető - jórészt amatőr üzemeltetésű, PC-ken működő - számítógépes szolgáltatás (file-archívum és kommunikációs fórum)
FIDONET FREENET QWK
bcc (blind carbon copy)
a levelező klienseknek az a funkciója, amellyel egy levélből másolat küldhető egy másik személynek is anélkül, hogy a két címzett egymásról tudomást szerezne, mert mindegyik csak a saját címét látja a fejlécben
cc e-mail header
bibliographic database
publikációk legfontosabb adatait (szerző, cím, megjelenés helye stb.) tartalmazó számítógépes információforrás, bibliográfiai adatbázis
abstract database descriptor full-text MARC OPAC SDI
binary file
a szabványos 7 bites ASCII karaktereken kívüli jeleket is tartalmazó állomány (ékezetes szöveg, program, kép, tömörített file stb.); hálózaton való továbbítása bináris állományok kezelésére felkészített programokat vagy előzetesen ASCII file formátumra való konvertálást (pl. MIME, UUENCODE) igényel.
ASCII file BASE64 MIME quoted printable UUENCODE/UUDECODE
BITNET (Because It's Time Network)
amerikai eredetű kutatási/oktatási számítógépes világhálózat, mely az IBM RSCS nevű hálózati szabványára épült, de mára már részben összeolvadt az Internettel, ill. visszaszorult vele szemben; eredetileg elsősorban az elektronikus levelezés és állományok átvitele céljából hozták létre, jelenleg leginkább a LISTSERV levelezőcsoportok miatt fontos még
CREN EARN LISTSERV
bitrate
egy adatátviteli csatorna sebessége; mértékegysége a bps (vagy ennek valamelyik hatványa)
bandwidth baud bps cps
bookmark
hipertext rendszereknél használható "könyvjelző", mellyel a szöveg egyes pontjai vagy oldalai megjelölhetők; szűkebb értelemben a Web-böngészőknek az a funkciója, mellyel az érdekesnek ítélt URL címeket a felhasználó egy bookmark file-ban megőrizheti, csoportosíthatja, majd később előhívhatja és linkként használhatja az eredeti információforrások gyors elérésére
browser hotlist hypertext URL WWW
Boole operators
a matematikai logika néhány fontos eljárása, amelyekkel pl. az adatbázisokban kikeresett rekordok találati halmazai között közös rész kiválasztása (AND), egyesítés (OR) és kizárás (NOT) műveleteket végezhetünk
CCL database limit search engine set
bot
az IRC-nél használható parancsfile, ami automatikusan küld válaszokat vagy állományokat a csatornára, így tartva fenn a kapcsolatot vagy a csatornát a felhasználó távollétében is; sok IRC rendszergazda nem engedi meg a használatát
IRC
bounced mail
a levelezőrendszer hibájából vagy hibás címzés következtében a feladóhoz visszaküldött ("visszapattant") elektronikus levél
daemon e-mail
bps (bits per second)
az adatátviteli sebesség mértékegysége, a csatornán másodpercenként átküldött bitek száma (általában 8-10 bit jelent egy karaktert); a bit/s többszörösei: kbps, Mbps és Gbps (a váltószám a kettes számrendszer miatt 1024)
bandwidth baud bitrate cps
bridge
hálózatok fizikailag vagy technikailag elkülönülő részeit összekapcsoló, az adatforgalmat optimalizáló hardver eszköz
router
broadband
olyan adatátviteli eszköz, amely nagyon sok frekvencián képes jeleket továbbítani, sőt több, külön frekvencián működő, egymástól független logikai csatornát is létre lehet hozni vele
bandwidth full-duplex
browser
elsősorban a Web oldalak nézegetésére kifejlesztett kliens szoftver; a legújabb böngésző programokba (pl. Netscape Navigator, Internet Explorer) már FTP, gopher, e-mail, news, chat és egyéb klienseket is beépítenek
client Internet Explorer lynx Mosaic Netscape Navigator WWW
BRS/Search
jellemzően nagygépes, szöveges adatbáziskezelő rendszer, melyet pl. a BRS és a Data-Star online szolgáltatóközpontnál használnak, de az NIIF adatbázisainak egy része is ezzel működik
database Data-Star NIIF
BTW ("By The Way")
elektronikus kommunikációnál használt rövidítés; magyarul: "erről jut eszembe"
CMC
BUBL (Bulletin Board for Libraries)
brit elektronikus faliújság (korábban gopher-, ma már Web-alapú) elsősorban a könyvtárosok és az információs szakemberek számára; rengeteg tájékoztató anyagot tartalmaz a hálózatokról
BBS
bus
számítógépes hardver-eszközök csatlakoztatására és a közöttük való adatátvitelre szolgáló vezetékrendszer (pl. RS-232, SCSI, USB, PCI); a busz lehet soros vagy párhuzamos (serial/parallel), jellemzője továbbá rajta használt protokoll, a bitekben mért szélesség, valamint az átvitel sebessége és iránya
COM port port RS-232