daemon
háttérben futó és folyamatosan "figyelő" program szerver gépeken, mely bizonyos események (pl. hibajelenségek) előfordulásakor lép akcióba; a "mailer daemon" például a hibás címzésű elektronikus leveleket visszaküldi a feladónak
bounced mail
DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe)
az európai NREN projekt, amely igen nagy sebességű (34-155 Mbit/s) hálózattal köti össze az EK országait; főleg multimédia és videokonferencia alkalmazásokhoz, s az amerikai NREN hálózathoz való kapcsolódáshoz készül (az EBONE és az EuropaNET kiegészítése)
EBONEEuropaNETNRENTEN-34, TEN-155
database
információk visszakeresésére használható adatbázis; egy vagy több, jól strukturált és indexelt adatállomány
bibliographic database distributed database full-text
data compression
állományok hálózaton való átküldése során használt (rendszerint valós idejű) adattömörítés az ismétlődő karaktersorozatok rövidebb kódokkal való helyettesítésével; fejlettebb modemes rendszerek automatikusan tömörítik be és ki az adatfolyamot
MNPZMODEM
datagram
csomagkapcsolt hálózaton továbbított egységnyi adatcsomag neve, mely az adatok mellett a küldő és a címzett gép azonosítóját is tartalmazza
frame relaypacketpacket switchingPDNUDP
Data-Star
az egyik legnagyobb európai, fizetős online adatbázis-szolgáltató cég (svájci központtal); 1993-ban egyesült a Dialog központtal
consumer online servicescontent provider Dialog OSP
DECnet
a Digital Equipment cég által kidolgozott hálózati protokoll DEC típusú számítógépekhez
HEPnetVT52, VT100, VT110, VT220..VMS
DejaNews
a Usenet hírcsoportokba érkező üzenetek hatalmas archívuma és népszerű visszakereső rendszere
newssearch engineUsenet
descriptor
általában egy tezauruszból vett tárgyszó vagy szakkifejezés, melyet a bibliográfiai adatbázisokban az egyes publikációkhoz rendelnek azok témájának leírása és besorolása céljából
bibliographic databasekeywordthesaurus
DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language)
a HTML kiterjesztése olyan új elemekkel, melyek a Web-oldalak tartalmának mozgalmasabbá tételét szolgálják (pl. mozgó feliratok, animációk), így nincs szükség a lassabb Java vagy ActiveX programokra; a DHTML-t a régebbi Web-kliensek nem támogatják
ActiveXDOMHTMLJava
dialer
olyan segédprogram vagy programrész, melynek a modemes kapcsolat felépítése (tárcsázás és a szerverre való bejelentkezés) ill. a vonal megszakadása esetén a kapcsolat automatikus visszaállítása a feladata
autodialdial-uploginmodemscript (file)
Dialog
az egyik legnagyobb fizetős adatbázisszolgáltató központ Kaliforniában; az első online szolgáltatóként jelent meg a világon, a hatvanas évek közepén
consumer online servicescontent providerData-StarOSP
dial-up
távoli számítógép felhívása és az online kapcsolat létrehozása, jellemzően kapcsolt vonalas telefonhálózaton keresztül modemmel
dialermodempulse dialingtouch-tone dialing
digest
egyes listservereknél használható funkció, mellyel egy adott listára érkező üzeneteket naponta egyetlen levélbe összemásolva kérheti le a felhasználó, így csökkentve a postafiókja levélforgalmát
LISTSERVlistservermailing listmajordomo
digital library
számítógépes (digitális) formában tárolt, könyvtári jellegű dokumentumgyűjtemény, illetve egy hagyományos könyvtár gyűjteményének elektronikus dokumentumokból álló része
digitizingelectronic libraryvirtual library
digitizing
hagyományos adathordozón (papír, film, hang- és videoszalag stb.) levő információk számítógépre vitele valamilyen speciális hardver és szoftver eszközzel (szkenner, hang- és videokártya, karakterfelismerő program stb.); a rajtuk levő "analóg" jelek kettes számrendszerű (digitális) számjegyekké alakítása
digital library
directory
rendszerint valamilyen szempontból összetartozó állományokat tartalmazó tartalomjegyzék (alkönyvtár) egy számítógép háttértárolóján
filefolderincoming directory
disclaimer
az elektronikus levelek elejére vagy végére írt néhány mondat, melyben az üzenet írója kijelenti, hogy magánvéleményét fejti ki, ill. hogy nincs kapcsolatban a levélben szereplő intézményekkel, cégekkel stb.
netiquette
discussion group
azonos érdeklődési körű embereket tömörítő levelező- vagy hírcsoport, melynek tagjai valamilyen list- vagy news-server segítségével tartják egymással a kapcsolatot
CMCmailing listnewsSIG
distributed database
olyan elosztott adatbázis, mely bár a felhasználónak egyben látszik, de valójában a hálózat különböző gépein elhelyezett adatállományokból áll (ilyen pl. az Interneten a DNS)
databaseDNS
distribution
Usenet hírcsoportokba való postázáskor beállítható funkció, mellyel a feladó meghatározhatja hogy az üzenete milyen széles körben kerüljön terjesztésre (pl. az adott intézményben, régióban, országban, vagy az egész világon)
newsUsenet
DNS (Domain Name System)
a hálózaton elosztott adatbázis az Internetbe kötött számítógépek azonosítóiról, amely lehetővé teszi az egyes gépek nevének és numerikus hívószámának oda-vissza történő átfordítását domain nameserverek segítségével; a hierarchikus domain nevek az emberek számára könnyebben memorizálhatók, mint az IP számok
distributed databasedomainIP addressnameservernslookup
DOI (Digital Object Identifier)
elektronikus dokumentumok, számítógépes képek és hangfelvételek, valamint egyéb digitális állományok tulajdonosának azonosítására és azok nyomon követésére szolgáló (kifejlesztés alatt levő) kódrendszer
digital libraryPURLURN
DOM (Document Object Model)
a W3C által elfogadott, de a jelenlegi legújabb Web-kliensek által még csak részben támogatott szabványjavaslat, mellyel a HTML-oldalak egyes elemei (szövegek és képek) önálló objektumokként kezelhetők, mozgathatók, változtathatók; a DOM szabvány elterjedése megoldhatja a mostani DHTML oldalak kompatibilitási problémáit
DHTMLHTMLW3C
domain
az Internethez csatlakozó gépek hierarchikus címrendszerének valamelyik szintje, a hálózat egy adott tartományát jelöli; a legfelső szintű domain gyakran az országot (pl. .hu) vagy az intézmény típusát (pl. .edu) jelzi, az alatta levő pedig a gép tulajdonosát (pl. .iif)
DNSdotFQDNIP addressnameserver
door
főleg a telefonhálózaton elérhető BBS-eknél kérhető funkció, mellyel a távoli felhasználó ideiglenesen kiléphet a BBS kezelőprogramjából és egy másik szoftvert (pl. online játékot) indíthat el a szolgáltató gépen
BBS
dot
az IP címekben és domain nevekben használt elválasztó pontok "előkelőbb" neve
domainIP address
dot file
ponttal kezdődő nevű "rejtett" állomány a Unix operációs rendszerben; az ilyen file-ok a directory egyszerű kilistázásakor nem jelennek meg; gyakran konfigurációs célokat szolgáló állományok (pl. .profile vagy .pinerc)
fileUnix
downloading
file-ok vagy adatok letöltése, átmásolása egy másik (távoli) számítógépről hálózaton keresztül a felhasználó gépére
archive sitefileserverFTPsoftware archiveuploading
DSA (Directory System Agent)
X.500-as e-mail cím-nyilvántartásoknál használt szoftver, mely egy adott szervezet vagy szervezeti egység adatait kezeli és szolgáltatja
X.500
DSL (Digital Subscriber Line)
nagy sávszélességű digitális telefonvonal, mely az ISDN-nél sokkal gyorsabb, több Mbit/s-os átvitelt tesz lehetővé, viszont az elérhető sebesség erősen függ az előfizető és a központi elosztó közötti távolságtól; bevezetés alatt levő változatai: DSL-Lite, ADSL
bandwidthISDN
Dublin Core
a könyvtári katalóguscédulákhoz hasonló adatelemeket tartalmazó, az internetes információforrások és elektronikus dokumentumok jellemzőinek leírására kidolgozott metadata szabvány
metadataRDF
dumb terminal
saját "intelligenciával" nem rendelkező terminál (vagy egy ezt utánzó számítógép); lényegében csak egy képernyő és egy billentyűzet, ami teljesen a távoli host gépre hagyatkozik és rendszerint csak soronként vagy karakterenként küldi és fogadja az adatokat
full screenteletypeterminalterminal emulationTTY
dupe
hamis feladói névvel illetve hamisított fejléccel ellátott elektronikus levél
relayspamming