Előszó


Ez az értelmező szótár a számítógépes hálózatokkal kapcsolatos szakkifejezések és rövidítések közül a felhasználók számára fontosakat tartalmazza. A cégek, szoftverek és hálózati szolgáltatások nevei közül csak azok szerepelnek a szótárban, amelyek mostanra már önmagukban is fogalommá váltak. A szócikkek címeinél, ahol csak lehetett, az eredeti angol elnevezést használtuk, mert sok esetben nincs egyértelmű vagy elfogadott magyar változat. A lehetséges magyar megfelelőket inkább a leírásban adtuk meg. Az összeállítás egyetlen célja, hogy gyors szómagyarázatot adjon azoknak, akik valamilyen ismeretlen kifejezéssel vagy rövidítéssel találkoznak a hálózaton. Ezek a definíciók nem lexikon igényűek és idővel pontatlanná vagy elavulttá is válhatnak.

1999. március 7.

Drótos László