JANET (Joint Academic NETwork)
brit egyesített kutatási/oktatási hálózat, illetve hálózati információs szolgáltatásokat fejlesztő projekt; a kilencvenes évek közepétől SuperJANET néven működik tovább, a korábbinál nagyságrenddel gyorsabb vonalakkal
NISS
Java
a Sun cég által kifejlesztett gép- és operációs rendszerfüggetlen programozási nyelv; mivel egy elképzelt számítógépre (Java Virtual Machine) tervezték, a Java nyelvű programok módosítás nélkül futtathatók bármely gépen, amely képes a JVM szimulálására; az Interneten a Web-alapú szolgáltatásoknál (pl. online áruházak) van fontos szerepe, a statikus HTML oldalak a Web-kliens által a szerverről automatikusan letöltött, többnyire már előre lefordított programkákkal (applets) tetszőleges alkalmazásokká egészíthetők ki; a régebbi Web-kliensek nem egyformán támogatják a Java alkalmazásokat, melyek egyébként is jelentősen lassítják ma még a Weben való böngészést
ActiveX applet JavaScript network computer virtual machine
JavaScript
a Sun és a Netscape által kifejlesztett parancsnyelv egyszerűbb programozási feladatok céljára a Weben (pl. mozgó HTML elemek, interaktív funkciók); a Java nyelvre csak távolról hasonlító JavaScript parancsok a HTML állományokba írhatók bele és a Web-kliensek soronként értelmezve hajtják végre azokat, de itt is gondot okoz, hogy az egyes régebbi böngészőprogramok eltérő módon támogatják vagy egyáltalán nem ismerik a JavaScript nyelvet
DHTML HTML Java script (file) Visual Basic Script
JENC (Joint European Networking Conference)
a RARE által évente szervezett konferencia az európai hálózatok működtetői számára
RARE TERENA
JIS (Japanese Industry Standard)
szabványos kódrendszer a japán kanji írásjelek egy részének számítógépes megjelenítésére és hálózaton való továbbítására
job
egy (távoli) számítógépnek kiadott feladat, parancs, ill. az azt végrehajtó program; elindítása után rendszerint már nem igényli a felhasználó interaktív beavatkozását
joker
adatbázisokban való keresésnél használható speciális karakter (rendszerint * vagy ? vagy $), mellyel a keresett szó egy vagy több betűje helyettesíthető, így egyszerre több szóalakra is rá lehet keresni
truncation
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
elsősorban fényképszerű, sokszínű képek tömör tárolására kifejlesztett formátum, a kis file-méret miatt az Interneten nagyon népszerű; a tömörítés során annak mértékével arányosan információvesztés történik, de a kép torzulása egy bizonyos határig emberi szemmel nem észrevehető
GIF PNG
jughead
a gopherhez kifejlesztett program egy adott szerver tartalmának indexelésére és utána kulcsszó szerinti visszakeresésére; lényegében egy helyi Veronica
gopher search engine Veronica
junk mail
az elektronikus postaládákba érkező érdektelen, kéretlen, gyakran reklám jellegű levéltömeg
spamming