Farkas Zsolt

Mindentől ugyanannyira

(JAK - Pesti Szalon, Budapest, 1994)

(fil.)
A paralógia lovagja

(Lyotard: A posztmodern állapot c. könyvéről)

Amerikai polgár, európai filozófia
(Rorty metafizikájának három alapkategóriájáról)

Jelentőláncraverve
(A lacani szubjektumról)

(irod.)
Milyen bír lenni a szív
(Kukorelly stílusának két jellegzetességéről)

Mindentől ugyanannyira
(Garaczi Nincs alvás! c. könyének ismeretelméletéről)

Az író ír. Az olvasó stb.
(A minden-leírás és a neoavantgarde néhány problémája Tandorinál)

(lev.)
Levél New Yorkból Pécsre