KIADJA A M. KIR. ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM


AZ
EGYETEM ALAPITÁSÁNAK
TÖRTÉNETE

IRTA:

DR. LUKINICH IMRE
EGYETEMI NYILVÁNOS RENDES TANÁR


AZ EGYETEM ALAPITÁSÁRA VONATKOZÓ HIVATALOS IRATOK A CSEH HATÓSÁGOKNAK
ADATVÁN ÁT, AZOK HIÁNYÁBAN JELEN ÖSSZEFOGLALÓ FÜZETBEN KIVÁNTUK
AZ EGYETEM ALAPITÁSÁNAK TÖRTÉNETÉT MEGÖRÖKITENI.

1933


DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R.-T. PÉCSETT

 

TARTALOM

I. fejezet
A pozsonyi jogakadémia főiskolai jellege. Az 1875-i szabályzat. "Deák Ferenc egyetem" terve. A harmadik egyetem kérdése és Trefort. Elhelyezési tervek. Küldöttség a király előtt. Az ógyallai csillagvizsgáló és az egyetem. Támadások a pozsonyi elhelyezés terve ellen. A város erőfeszítése. A magyar képviselőházi ankét 1883. Berzeviczy Albert javaslata.

II. fejezet
Az új középiskolai törvény (1883 : XXX.) és a pozsonyi jogakadémia bölcsészeti fakultása. Pávay Vajna Gábor tanulmánya. Orvostanulmányi kar felállításának gondolata 1885. gr. Csáky Albin miniszter visszautasító álláspontja. Debrecen, Szeged előtérben. "József főherceg egyetem." Berzeviczy Albert könyve és hatása. A Toldy-kör akciója. Gr. Apponyi Albert és a pozsonyi elhelyezkedés.

III. fejezet
A "kassai egyetem" kérdése (1910). Demeczky Mihály tervezete. Miniszteri értekezletek az érdekelt városokkal (1911). Pozsony áldozatkészsége. Gr. Zichy János miniszter pozsonyi látogatása. Pozsony és Debreczen. Az 1911 nov. 4-i miniszteri leirat. Pozsonyi küldöttség. Az új egyetemek felállításáról szóló törvényjavaslat. Az "Erzsébet-tudományegyetem" elnevezés. Az egyetemi könyvtár. Az 1912:XXXVI. tcz.

IV. fejezet
Az elhelyezés története. A Felsőoktatásügyi Egyesület javaslata. Jankovich Béla miniszter pozsonyi látogatása. Tóth Lajos miniszteri tanácsos megbízatása. Az első orvoskari tanárok kinevezése. A jog- és államtudományi kar megszervezése és a pályázatok kiirása. Az egyetemi könyvtár megszervezése. A magyaróvári gazdasági akadémia bekapcsolásának kérdése. A világháború kitörése.

Jegyzetek