Bethlen Gábor fejedelem érme
Előlap: GAB. D: G: E. HVN. - DA. CR. S. REX. aranyforint
Gabriel Dei gratia electus Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, 22 mm
Slavoniae rex 3,4 g
Gábor Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia,
Horvátország, Szlavónia választott királya
Hátlap: PRIN. TRANS. ET - SIC. COMES. 1622
Princeps Transilavaniae et Siculorum comes 1622
Erdély fejedelme és a székelyek ispánja 1622
Címer hátlapon: a Madonna éremkép alatt a szövegkörben magyar
kiscímer
Szöveg: Soós Ferenc. Fotó: Soós Ferenc - Szántó Péter.
Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára, Budapest