rendszeres bizottsági munkálatok

Országgyűlés 1.
A sérelmek és az adó felett az uralkodóval vitázó, sokszor szenvedélyes hangulatú országgyűlés nem volt alkalmas kerete a jogalkotás szakszerű munkájának. Csak háromévente ült össze, nehézkes, egyezkedő tárgyalásmódja időt emésztett, a követek szállása és napidíja miatt hosszas ülései az adózóknak vagy a nemességnek komoly anyagi terhet jelentettek. A rendek 1715-ben és 1791-ben úgy oldották meg a problémát, hogy a fontosabb törvények előkészítésére, két országgyűlés közti időszakra, rendszeres munkálatok kidolgozása céljából országos bizottságot küldtek ki, amely többé-kevésbé az országgyűlés összetételét tükrözte, de annál jóval kisebb létszámmal dolgozott. Ez tárgyalta meg a kitűzött feladatokat, alakította ki és terjesztette elő végleges javaslatát. Az 1827:VIII. tc. által életre hívott bizottság pl. közjogi, úrbéri, jogi, kereskedelmi és közgazdasági, bányászati, adó- és katonatartási, kulturális, egyházi, és banderiális ügyekben készített véleményt, illetve javaslatokat.

DT