Jászi Oszkár (1875-1957)

Jászi Oszkár
Társadalomtudós, polgári radikális politikus. A Társadalomtudományi Társaság egyik alapítója, majd annak szakadása után 1907-1918 között főtitkára, a Huszadik Század című társadalomtudományi szemle főszerkesztője (1908-1919); a magyarországi szociológiai gondolkodás egyik élharcosa. Érdeklődése egyre inkább a nemzetiségi kérdés demokratikus megoldása felé fordul, Magyarország föderális átalakításának híve. Egyik alapítója, s 1914-1919 között vezetője a Polgári Radikális Pártnak. A Nemzeti Tanács tagja, s a Károlyi-kormány nemzetiségi ügyekkel megbízott tárca nélküli minisztere, a Külügyi Tanács elnöke. A Tanácsköztársaság kikiáltása után emigrál, s Bécsből előbb a proletárdiktatúrát, majd a fehérterrort ítéli el. 1925-től az USA-ban egyetemi tanár. 1945 után elutasítja a magyarországi szovjet típusú berendezkedést.

SzD