morbus hungaricus (latin, magyar betegség, magyar kór)

Körfolyosós bérház
A középkorban és a kora újkorban a kiütéses tífuszt nevezték így, a 19. század végétől az újabb népbetegséget, a tuberkulózist (tüdőgümőkórt) értették alatta.

FZ