pozíció

Az egyes rétegek és osztályok egymáshoz viszonyított helyzete, melyet olyan történeti és szociális tényezők alakítanak, mint eredet és származás, nevelés, műveltség és presztízs. Az egyén társadalmi pozícióját részben öröklött, részben szerzett tényezők határozzák meg.

FZ