latifundium

Szénaszállítás
Az újkori Magyarországon a legnagyobb, általában 10 000 holdon felüli földbirtokokat értették alatta (eredetileg földbirtokot jelentett a Római Birodalomban).

FZ