Lánczy Leó (1852-1921)

Lánczy Leó
Bankár. Apja a reformkorban Morvaországból bevándorolt drogista volt. Banktisztviselőként kezdett pályája a Magyar Általános Földhitelintézet igazgatói, majd 1882-től a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnöki székéig emelkedett. Ebben a minőségében az ipari érdekeltségek hatalmas birodalmát építette ki; maga a századelőn 14 nagyvállalat igazgatóságának volt a tagja.

FZ