Kornfeld Zsigmond (1852-1909)

Budapesti Áru- és Értéktőzsde emlékplakettje
Kiváló pénzügyi szakember, a magyarországi banktőke kiemelkedő egyénisége. Pályáját a Creditanstalt prágai fiókjában kezdte. Az állambankári feladatokat is ellátó Magyar Általános Hitelbank elnökeként 1888-1892 között kulcsszerepet játszott a korábbi kedvezőtlen feltételek mellett felvett államkölcsönök alacsony kamatozású kötvényekké konvertálásában, illetve az osztrák-magyar valuta aranyalapra állításában. 1899-ben a Tőzsde elnökévé választották, élete végén bárói címet is kapott.

FZ