fizetési osztályok

Szeged város egyenruhás szolgái
Elemi iskola
Az állami szolgálatban állók (mai szóval: köztisztviselők és közalkalmazottak) fizetésének meghatározására kidolgozott rendszer. A dualizmus korában 11 fizetési osztályba sorolták az állami alkalmazottakat. Az 1-2. osztályba tartoztak a miniszterek, táborszernagyok, nagykövetek, a legalsó, 10-11. osztályba a segédfogalmazók, jegyzők, irodatisztek és a tanítók.

FZ