nemzedékek közti mobilitás

Módos gazda családja
A társadalmi mobilitás az egyén vagy a család társadalmi helyzetének megváltozása; felemelkedést és lesüllyedést egyaránt jelenthet. Kifejeződhet például a társadalmi réteg, a foglalkozás vagy az iskolai végzettség változásában. Ha a változás az egyén életpályája során játszódik le, akkor nemzedéken belüli (intragenerációs) mobilitásról beszélünk. A szülőkhöz, nagyszülőkhöz képest történt váltást nemzedékek közti (intergenerációs) mobilitásnak nevezzük.

FZ