Csáky Albin gróf
Csáky Albin gróf, főispán, vallás és közoktatásügyi miniszter, 1885 körül
Baji Etelka-Csorba László: Kastélyok és mágnások.
HG és Társa Kiadó, Budapest, 1994, 86. oldal.
Fotó: Koller Károly
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára