Szilágyi Dezső
Szilágyi Dezső
Magyarország Vereckétől napjainkig. I-V. kötet.
Franklin, Budapest, é.n. I. kötet, 297. oldal.