Lukács László
Lukács László, a Khuen-Héderváry kormány pénzügyminisztere
Magyarország Vereckétől napjainkig. I-V. kötet.
Franklin, Budapest, é.n. I. kötet, 329. oldal.