virilisek

Győr 1.
A latin "férfi" szóból származó kifejezés. 1870-től azokat a személyeket jelentette, akik a különböző önkormányzati testületekbe - törvényhatósági bizottság, rendezett tanácsú városok közgyűlése, községek önkormányzati testülete - nem választás alapján kerültek be, hanem mint az adott területen legtöbb állami egyenes adót fizetők. Ők tették ki a testületi tagok felét. A virilizmus korabeli indoklása szerint a legvagyonosabbakat érdeklik leginkább lakóhelyük ügyei, s a nagyobb összegű részvétel a közteherviselésből különben is nagyobb politikai és igazgatási beleszólást tesz méltányossá. Az úgynevezett virilis listákra az értelmiségiek, valamint a kereskedelmi és iparkamarák tagjai ténylegesen fizetett adójuknak kétszeres összegével kerültek fel.

SzD