Tisza Kálmán (1830-1902)

Tisza Kálmán 2.
Tisza Kálmán 4.
Tisza Kálmán 3.
Liberális politikus, Teleki László unokaöccse. A protestáns pátens elleni tiltakozáskor válik politikailag ismertté. 1861-ben, Teleki László halála után ő lesz a Határozati Párt vezetője. Az 1865-ös országgyűléstől kezdve a Monarchia közös intézményeinek létét el nem fogadó Balközép egyik vezetője. A Balközép és a Deák-párt fúziójának folyamata során már a Wenckheim-kormányban elvállalja a belügyminiszteri posztot, és ezt a Szabadelvű Párt megalakulása után 1878-ig miniszterelnöksége mellett is viseli. A róla elnevezett Tisza-korszakban (1875-1890) ha lassan is, de előrehalad Magyarország politikai intézményrendszerének átalakulása. Tisza szembefordul saját, korábbi municipialista álláspontjával, és hatalomra kerülve a közigazgatás centralizációjának híve. Bukásában az 1867-es kiegyezéshez való ortodox ragaszkodása játszotta a meghatározó szerepet. A Szabadelvű Párton belül egészen haláláig aktívan politizál, támogatja az egyházpolitikai reformokat, s elutasítja a konzervatív agrárizmus előretörését.

SzD