Lónyay Menyhért (1822-1884)

Lónyay Menyhért gróf
Birtokos nemesi család sarjaként a pesti egyetemen jogot végzett. 1843-ban Bereg megye országgyűlési követévé választották, részt vett a kereskedelmi és pénzügyi választmány munkájában. 1848-ban tevékenyen közreműködött az áprilisi törvények megalkotásában. A Szemere-kormányban pénzügyi államtitkár volt. Rövid emigráció után gazdálkodásba fogott, és bekapcsolódott a kibontakozó gazdasági vállalkozásokba és társadalmi mozgalmakba. Alapító tagja, majd elnöke volt a Földhitelintézetnek, valamint az Első Hazai Biztosító Társaságnak. Közgazdasági tárgyú művei elismeréseként 1858-ban az Akadémia levelező tagjává, 1871-ben első elnökévé választotta. Az 1865-1867-ben Andrássy Gyulával és Eötvös Józseffel együtt ő folytatta a kiegyezési tárgyalásokat Bécsben. Andrássy kormányában pénzügyminiszteri tárcát kapott. 1870-ben közös pénzügyminiszterré nevezték ki. 1871-ben grófi címet kapott. Ebben az évben Andrássy utódja lett a miniszterelnöki székben (1871. november 14-től 1872. december 5-ig). Mivel - gazdasági érdekeltségei miatt - saját pártja részéről is támadták, lemondott, képviselői mandátumát azonban továbbra is megtartotta, sőt a főrendiháznak is tagja volt.

FZ