választójogi kategóriák

Nagygyűlés 1.
Magyarországon az 1874-es törvény alapján választójogosultak voltak azok, akik az 1848 előtti rendi országgyűléshez választójoggal rendelkeztek. Ezt a nemesekre és városi polgárokra kiterjedő jogot nevezték régi jognak. Választójoggal rendelkezetek azok, akik meghatározott összegű házadót, illetve jövedelemadót fizettek. Ezek országosan meghatározott cenzusok voltak. A földadó-cenzus viszont községről községre változott: mindenütt az adott helyen a legkisebb adóval megterhelt egy (úrbéri értelemben vett) negyed telek adója volt az a minimum, amit a választójogosult személynek fizetnie kellett. Ez alól Erdélyben - az úrbériség hiánya miatt - kivételt tettek. Az állásban lévő főiskolai, egyetemi diplomával rendelkező férfiak választójogát nem kötötték vagyoni helyzetükhöz, azaz az általuk fizetett adóhoz.

SzD