kereskedelmi és iparkamara

Debreceni csizmadiaműhely
Párisi Nagyáruház 1.
Önkéntes alapon szerveződő vagy kötelező jellegű, területi alapon szervezett testület a polgári korban. Feladata a kereskedelem és ipar érdekeinek képviselete a törvényhozással, a kormánnyal és az alsóbb hatóságokkal szemben. Magyarországon a fiumei kamara (francia kezdeményezésre) már 1811 és 1814 között működött. Az átfogó kamarai hálózat kialakítását 1850-ben rendeleti úton mondták ki. A létrejövő 11 kamarának minden iparos és kereskedő kötelezően tagja lett. 1868-ban törvény mondta ki a kamarák alakításának kötelező voltát, s újabb nyolc kamarát szerveztek meg.

FZ-SzD