Lueger, Karl (1844-1910)

Lueger, Karl 2.
Ausztriai keresztényszocialista politikus. A liberalizmusból kiábrándult bécsi kispolgárság és az ausztriai alsópapság támogatására építő tömegpárt vezetője. A Keresztény Szociális Párt, amelynek antiszemitizmusa az osztrák klérus rosszallását is kiváltotta, az 1890-es évektől kezdődően a Reichsrat egyik legerősebb pártja. Lueger - Ferenc József ellenállása dacára - 1897-től Bécs főpolgármestere lett, és a város kiépítésében meghatározó szerepe volt.

SzD