Matica Slovenska

Matica Slovenska emlékalbuma
1862-ben engedélyezett szlovák kulturális társulat, gyakorlatilag a szlovák nemzeti mozgalom egyik összefogója. Az általa kiadott könyvek, naptárak a szlovák nemzettudat fejlesztésében nagy szerepet játszottak. Az 1870-es évek elején Grünwald Béla, Zólyom megye alispánja felhívta a kormányzat figyelmét a Maticának a szlovák tannyelvű gimnáziumokkal való kapcsolatára. A gimnáziumok bezárásának során magát a Maticát is betiltotta a kormány 1875. április 6-án.

SzD