FMKE

Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület; 1883-ban alakult az úgynevezett pánszláv, azaz az ekkoriban megerősödő szlovák nemzeti mozgalom ellensúlyozására. Tagjai magyar nyelvű óvodákat alapítottak, könyvtárakat hoztak létre. Tanítókat és diákokat jutalmaztak, és magyar nyelvű olvasmányokat osztogattak az iskolákból kikerülőknek. Remélték, hogy elősegítik a szlovákok elmagyarosodását.

SzD