Janszky-ügy

Hentzi-emlékmű
Jánszky-ügy
1886. május 21-én - ezen a napon volt az évfordulója annak, hogy a honvédcsapatok 1849-ben Buda várát elfoglalták - Janszky Lajos tábornok, a fővárosban állomásozó 61. gyalogdandár parancsnoka, műszaki és gyalogos tisztek társaságában megkoszorúzta Hentzi tábornok sírját, s beszédében a katonai becsület mintaképének nevezte az osztrák katonatisztet. Tisza Kálmán miniszterelnök interpellációkra adott válaszában "tapintatlannak és helytelennek" nevezte a szónoklatot, ezért Albrecht főherceg hadsereg-főparancsnok és Belcredi osztrák miniszterelnök is támadta a magyar kormányfőt. Az egyetemisták többnapos, zavargásokkal összekötött tüntetését huszárok oszlatták szét. Janszkyt előléptették, és Edelsheim-Gyulai báró hadtestparancsnokot, akiről köztudomású volt, hogy elítéli ezt, nyugdíjazták. Az augusztus 1-jén Pesten tartott népgyűlés erélyesen követelte az elégtételt. Az augusztus 11-én a hivatalos lapban megjelent királyi kézirat más okkal magyarázza Edelsheim-Gyulai nyugdíjazását, s általánosságban kimondja: Sajnos, ha egyes tények miatt az egész hadsereg kedvezőtlen bírálat alá vétetik. Ez a nyilatkozat zárta le a botrányt.

SzD