Csáky Albin gróf (1841-1912)

Csáky Albin gróf
Liberális politikus. Főispáni pályafutása után a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője. 1888-1894 között vallás- és közoktatásügyi miniszter. Meghatározó szerepe volt az 1894-1895-ös egyházpolitikai reform végrehajtásában, sőt már az 1890-es elkeresztelési rendelet létrejöttében is. 1894 nyarán éppen azért kellett tárcáját ott hagynia, mert Ferenc József csak a magyarországi politikusok nyomására volt hajlandó ezeket a törvényeket elfogadni. 1899-ben a Lex Tisza elleni tiltakozásul ideiglenesen kilépett a kormánypártból. 1900-1906 és 1910-1912 között a főrendiház elnöke volt. A koalíciós időszak után Tisza István politikáját támogatta.

SzD