Baross Gábor (1848-1892)

Baross Gábor 1.
Baross Gábor 2.
A dualizmus korának kiemelkedő gazdaságpolitikusa. 1875-től a Szabadelvű Párt képviselőjeként kapcsolódott be a politikai életbe. 1883-tól államtitkár a közlekedésügyi minisztériumban. 1886-tól közlekedés- és közmunkaügyi miniszter, a kormány 1889-es átszervezése után haláláig ipar-, kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter. Nevéhez fűződik a vasutak jelentős részének államosítása, a vasúti zónadíjszabás bevezetése, a vasúthálózat fejlesztése. Megalapította a Postatakarékpénztárt, egyesítette a postát és a távírdát. Sokat tett a hajózás fejlődéséért is: a fiumei kikötő kiépítése, a Vaskapu második szabályozása minisztersége alatt kezdődött. Az általa életbe léptetett közszállítási szabályzat hazai beszerzésre kötelezte az állami intézményeket és állami vállalatokat, amivel az iparfejlődésnek adott ösztönzést.

FZ