agrárius

Károlyi Sándor gróf
Apponyi Albert gróf 2.
A mezőgazdaság fejlődését elősegítő, az agrárérdekeket védelmező állami gazdaságpolitikát szorgalmazó politikai mozgalom a dualista Magyarországon. Agitációjukat az 1870-es évek végén indították meg, zászlóbontásuknak az 1879-es székesfehérvári gazdakongresszus tekinthető. A mozgalom lelke Károlyi Sándor gróf, politikai vezéralakja pedig Apponyi Albert gróf volt. Igazán jelentőssé a század végi gazdasági válság idején vált. Követelték a mezőgazdasági védővámok alkalmazását, az elidegeníthetetlen földbirtokminimum bevezetését és a mezőgazdaság állami támogatását, elősegítették a fogyasztási, értékesítési és hitelszövetkezetek alapítását.

FZ