Károlyi Sándor gróf (1831-1906)

Károlyi Sándor gróf
Konzervatív politikus. Az agrárius mozgalom egyik vezéralakja, a Magyar Gazdaszövetségnek alapításától (1896) elnöke, a Hangya fogyasztási szövetkezet alapítója (1898). Előbb Apponyi Albert pártjának tagja, majd 1899-ben azzal együtt belép a Szabadelvű Pártba. Itt külön konzervatív frakció létrehozásával kísérletezik. A "zsebkendőszavazás" után pártonkívüliként politizál.

SzD