Huszadik Század (1900-1919)

Huszadik Század
Társadalomtudományi szemlének indult; köréből alakult meg a Társadalomtudományi Társaság, amely a századelőn népszerűvé vált tudomány, a szociológia első magyar műhelye lett. Kezdetben a lap is, a társaság is csaknem minden olyan értelmiségit egyesített, aki érdekelt volt a társadalomról való gondolkodás megújításában. Később azonban elváltak az utak, s a nemzeti liberálisok 1906-ban szakítottak a radikális demokratákkal és más néven új szervezetet hoztak létre. A Huszadik Század szerkesztője Jászi Oszkár (1875-1957) lett, a magyar polgári radikalizmus vezéralakja, maga is kiváló szociológus és politológus. A folyóirat szakmailag felkészült fiatal szerzőgárdája igyekezett válaszokat találni a magyar glóbus régi-új kihívásaira. Fontos tanulmányok olvashatók itt az általános, titkos választójog és a földreform szükségességéről, a falusi egyke és a kivándorlás okairól, a nemzetiségi politikáról és a zsidókérdésről.

VA