Kristóffy József (1857-1928)

Képviselőház 1.
Tisztviselő, politikus. A Szabadelvű Párt képviselőjeként Tisza István csoportjához tartozott, s tőle nyert főispáni kinevezést. A Fejérváry-féle darabontkormány belügyminisztere (1905-1906). A többségi ellenzéki koalíció ellenállásának letörésére megpróbált szövetséget kötni a Szociáldemokrata Párttal az általános választójog alapján, s megvonta a "nemzeti ellenállásban" részt vevő törvényhatóságoktól a kormány támogatását. 1906 után Ferenc Ferdinánd úgynevezett műhelyéhez tartozott, s kapcsolatot tartott kisebb demokratikus követeléseket felsorakoztató magyarországi pártokkal.

SzD