Alkotmánypárt

Andrássy Gyula ifj. 2.
Andrássy Gyula vezetésével 1905. november 18-án alakított képviselőházi párt. Tagjai a "zsebkendőszavazás" után a kormánypártból kivált politikusok, akik az 1905. januári választásokon disszidens csoportként vettek részt és olyan volt szabadelvű képviselők, akik a pártot a nyár folyamán hagyták el, s augusztusban újdisszidensek néven alakítottak külön csoportot. A párt az 1906. áprilisi paktumban három '67-es és három '48-as politikusnak a kormányba kerülését szabta meg. Annak ellenére, hogy a Függetlenségi Párt az 1906. április-májusi választásokat abszolút többséggel megnyerte, az Alkotmánypárt a kormányban maradt; miniszterei Wekerle Sándor, Andrássy Gyula és Darányi Ignác voltak. A koalíció bukása után a párt feloszlott, s csak 1913-ban, Tisza István kormányra kerülése után alakította újra Andrássy, aki országos párthálózatot tervezett. A világháború kitörésekor a szervezési folyamat elakadt. A párt egyesült a Függetlenségi Párttal 1918 elején '48-as Alkotmánypárt néven.

SzD