Szabó István, Nagyatádi (1863-1924)

Nagyatádi Szabó István
Kisgazda politikus. Az önálló kisgazda érdekek képviseletében részt vett a Somogy megyei törvényhatósági bizottság munkájában. 1909-ben megalakította az Országos Függetlenségi és 48-as Gazdapártot. Ennek képviselőjeként került 1910-ben a parlamentbe. Igazságosabb földbirtokviszonyokat és demokratikus választójogot követelt. A Berinkey-kormányban 1919-ben a földreform ügyeinek intézésével megbízott tárca nélküli miniszter lett, majd ugyanitt a népgazdasági miniszter posztját töltötte be. A Tanácsköztársaság bukása utáni kormányokban (1919-1924) a Kisgazda Párt vezetőjeként közélelmezés-ügyi, földművelésügyi és kisgazda tárca nélküli miniszter. Nevéhez fűződik az első földreform (1920), amely azonban a földbirtokszerkezetet nem alakította át lényegesen. Bethlen Istvánnal való megegyezése után a pártjával együtt belép az Egységes Pártba, melynek elnöke lesz (1922).

SzD