Károlyi Mihály gróf (1875-1955)

Károlyi Mihály gróf 2.
Apponyi Albert és Károlyi Mihály
Károlyi Mihály gróf 1.
Politikus. Károlyi Sándor unokaöccse. 1901-ben bekapcsolódik a Szabadelvű Párt munkájába. 1905-ben pártonkívüliként nyer mandátumot, majd csatlakozik a Függetlenségi Párthoz. 1901-1912 között az agráriusok egyik szervezetének, az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek elnöke. 1910-ben pártonkívüli '48-asként szerez mandátumot. A függetlenségi frakciók egyesülésekor 1913-ban az Egyesült Függetlenségi Párt elnöke lesz. Antantbarát, németellenes politikai álláspontja miatt az első világháború kitörésekor pártjában némileg elszigetelődik. 1916-ban kilép, és önálló, polgári demokratikus követeléseket is megfogalmazó pártot alapít. 1918-ban ő lesz a Nemzeti Tanács elnöke, majd 1919 januárjáig miniszterelnök. 1919 januárjától március 21-ig a Magyar Népköztársaság ideiglenes elnöke. Saját birtokának felosztásával kezdte meg a földreformtörvény végrehajtását. 1919 márciusában a Vix-jegyzéket elfogadhatatlannak tartva átadta a hatalmat a szociáldemokratáknak, akik a Kommunisták Magyarországi Pártjával közösen alakították meg a Forradalmi Kormányzótanácsot. A Tanácsköztársaság alatt emigrált. A Horthy-rendszer éles kritikusa volt, s a kommunistákkal is együttműködött. 1946-ban hazatért, majd 1947-1949 között Magyarország párizsi nagykövete lett. A Rajk-per elleni tiltakozásul lemondott, és emigrációban maradt.

SzD