Enciklopédia Humana Egyesület

A DUNÁNÁL

MAGYAROK A 20. SZÁZADBAN (1918-2000)

Encyclopaedia Humana Hungarica 09.TÖRTÉNELEM

Köztörténet (Gergely Jenő-Pritz Pál)

Társadalomtörténet (Romsics Ignác)

 

NYELVTÖRTÉNET

A történeti háttér és nyelvünk alakulása (Szathmári István)

A magyar nyelv összetevőinek változásai (Szathmári István)

Nyelvtani jelenségek (Szathmári István)

Az irodalmi és a köznyelv (Szathmári István)

A 20. századi magyar nyelvtudomány története (Szathmári István)

 

IRODALOMTÖRTÉNET

Avantgárd és modern klasszicizmus (1918-1945) (Tverdota György / Kappanyos András / Veres András)

Államosított irodalom (1945-1968) (Veres András)

A korszak legjelentősebb alkotói (Veres András)

Az irodalmi élet alakulása 1968-tól 1980-ig (Veres András)

A nyolcvanas-kilencvenes évek (Kappanyos András)

 

MŰVÉSZETEK

Művészettörténet (Szeifert Judit)

Zenetörténet

Műzene (Halász Péter)

Népzene (Tari Lujza)

Tánctörténet (Felföldi László)

Színháztörténet (Jákfalvi Magdolna)

Filmtörténet

A magyar film 1918-tól 1945-ig (Vajdovich Györgyi)

Magyar filmtörténet 1945-től napjainkig (Varga Balázs)

 

EGYHÁZTÖRTÉNET

Egyházak (Gergely Jenő)

Népi hitvilág (Tomisa Ilona)

 

TÁJ ÉS NÉP

Természeti földrajz (Romsics Ignác)

Népesség, etnikumok (Romsics Ignác)

Település és lakóhely (Romsics Ignác)

 

ÉLETMÓD

Gazdaság és gazdálkodás (Romsics Ignác)

Technikatörténet (Estók János)

Iskola- és tudománytörténet (Romsics Ignác)

Mindennapi élet (Romsics Ignác)


Forrás: Encyclopaedia Humana Hungarica 09. CD-ROM, Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2001.     Hungarológiai Alapkönyvtár