békepapi mozgalom

Magyarországon csak a katolikus egyházon belüli szervezet, amelynek célja az alsópapság szembeállítása volt a főpapsággal, illetve a klérusnak az állammal való együttműködését szervező mozgalom. A katolikus papi békemozgalom Csehszlovákiából indult. Magyarországon 1950. augusztus 1-jén a budapesti Tudományegyetem aulájában tartott papi gyűlésen alakult meg a Katolikus Papok Országos Békebizottsága. A békepapi mozgalom közigazgatási megyénként szerveződött, és a helyi egyházügyi megbízottak irányították. Létrehozása és működése a kánonokba ütközött, vezetőit a Szentszék kiközösítette. Az 1960-as évek közepétől vesztett jelentőségéből, miután a hierarchia is kész volt az együttműködésre. Az 1980-as években a mozgalom elhalt, formálisan a rendszerváltáskor számolták fel.

GJ