Printing presses in Bártfa
End decorations with arabesque motifs of printing presses in Bártfa
Soltész, Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, plate LX, figs. 5-8.