Bakócz-kápolna
A Bakócz kápolna a sekrestye felől
Horler Miklós: A Bakócz kápolna az esztergomi főszékesegyházban.
Helikon/Corvina, Budapest, 1987, 45. oldal.
Esztergom, Főszékesegyház
Foto: Rafael Csaba