Hunyadi János 1.
Hunyadi János a Thuróczy krónika brünni kiadásából - fametszet
Fraknói Vilmos: A Hunyadiak és a Jagellók kora
In: A magyar nemzet története.
Szerkesztette: Szilágyi Sándor.
Athéneum, Budapest, 1896, IV. kötet, 20. oldal.