Tar Lőrinc levele
Tar Lőrinc levele rokonaihoz
Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon.
Gondolat, Budapest, 1984, 14. kép.
Országos Levéltár, Budapest