Bényi templom oszlopfője
Vadászjelenet a bényi egykori premontrei templom oszlopfőjén
(13. század eleje)
Dercsényi Dezső: Románkori építészet Magyarországon. Magyar Helikon, Budapest, 1972, 65. old.